Growth

Groei is een gedicht in Nederlandse Gebarentaal, dat op een bijzondere manier filmisch is vormgegeven. Tijdens het ontstaansproces, in een wisselwerking tussen horende filmmakers en een dove dichter, versterkten gedicht en filmbeeld elkaar en groeiden uit tot een nieuwe vorm. Voor doven voegt het medium film zo nieuwe dimensies toe aan het gedicht; horenden ervaren een intrigerend ballet van handen met indringend geluid. 

Groei gaat over de overeenkomst tussen de ontwikkeling van een mens en de seizoenen. 

2008