Foutmelding

  • Deprecated function: Return type of DateObject::__wakeup() should either be compatible with DateTime::__wakeup(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/public/sites/www.leendertpot.nl/cms/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::format($format, $force = false) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/public/sites/www.leendertpot.nl/cms/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::setTimezone($tz, $force = false) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/public/sites/www.leendertpot.nl/cms/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
Broken Past / Gebrochene Vergangenheit

Leendert Pot reist door Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland om het leven van zijn moeder te leren kennen. Hij weet weinig van haar verleden. Zij wil er niet over praten, laat staan aan deze film meewerken. In een associatieve zoektocht ontmoet de regisseur personen die verbonden zijn met haar geschiedenis. Voor het eerst spreekt hij met zijn tante Eva en oom Rainer. 

GEBR0KEN VERLEDEN laat zien hoe verschillend mensen op persoonlijke en politieke gebeurtenissen reageren en erop terugzien. Door de verhalen heen worden contouren zichtbaar van een levensloop die zijn moeder steeds afbrak, om tel kens ergens anders weer opnieuw te beginnen. De film confronteert ons met de vraag of je het verleden kunt bedwingen door te zwijgen. 

This film was supported by the Dutch Cultural Broadcasting Promotion Fund and the NPS ©1997, Leendert Pot/NPS

1997